واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

100 3.96 series (پاور قفلدار) VH-Terminal
180 2 3.96 series (پاور قفلدار) VH-02 ST _کانکتور پاور قفلدار
220 2 3.96 series (پاور قفلدار) VH-02 RA
100 2 3.96 series (پاور قفلدار) VH-02 female
270 3 3.96 series (پاور قفلدار) VH-03 ST
330 3 3.96 series (پاور قفلدار) VH-03 RA
150 3 3.96 series (پاور قفلدار) VH-03 female
360 4 3.96 series (پاور قفلدار) VH-04 ST
440 4 3.96 series (پاور قفلدار) VH-04 RA
200 4 3.96 series (پاور قفلدار) VH-04 female
450 5 3.96 series (پاور قفلدار) VH-05 ST
550 5 3.96 series (پاور قفلدار) VH-05 RA
250 5 3.96 series (پاور قفلدار) VH-05 female
540 6 3.96 series (پاور قفلدار) VH-06 ST
660 6 3.96 series (پاور قفلدار) VH-06 RA
300 6 3.96 series (پاور قفلدار) VH-06 female
630 7 3.96 series (پاور قفلدار) VH-07 ST
770 7 3.96 series (پاور قفلدار) VH-07 RA
350 7 3.96 series (پاور قفلدار) VH-07 female
720 8 3.96 series (پاور قفلدار) VH-08 ST
880 8 3.96 series (پاور قفلدار) VH-08 RA
400 8 3.96 series (پاور قفلدار) VH-08 female
810 9 3.96 series (پاور قفلدار) VH-09 ST
990 9 3.96 series (پاور قفلدار) VH-09 RA
450 9 3.96 series (پاور قفلدار) VH-09 female
900 10 3.96 series (پاور قفلدار) VH-10 ST
1100 10 3.96 series (پاور قفلدار) VH-10 RA
500 10 3.96 series (پاور قفلدار) VH-10 female
1080 12 3.96 series (پاور قفلدار) VH-12 ST
1320 12 3.96 series (پاور قفلدار) VH-12 RA
600 12 3.96 series (پاور قفلدار) VH-12 female

Contact Us:

Manager:

R.Sedghitabar

Tel:

66735682 - 66757284

Fax:

66735682

Cell Phone:

09120316102

Email:

AsAelec@yahoo.com

WebSite:

www.AsA-elec.com

Instant Chat:

QQ Skype WeChat

FaceBook GooglePlus Linkdin Telegram Instagram