واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

150 3.96 series (پاور قفلدار) VH-Terminal
220 2 3.96 series (پاور قفلدار) VH-02 ST _کانکتور پاور قفلدار
260 2 3.96 series (پاور قفلدار) VH-02 RA
140 2 3.96 series (پاور قفلدار) VH-02 female
330 3 3.96 series (پاور قفلدار) VH-03 ST
390 3 3.96 series (پاور قفلدار) VH-03 RA
210 3 3.96 series (پاور قفلدار) VH-03 female
440 4 3.96 series (پاور قفلدار) VH-04 ST
520 4 3.96 series (پاور قفلدار) VH-04 RA
280 4 3.96 series (پاور قفلدار) VH-04 female
550 5 3.96 series (پاور قفلدار) VH-05 ST
650 5 3.96 series (پاور قفلدار) VH-05 RA
350 5 3.96 series (پاور قفلدار) VH-05 female
660 6 3.96 series (پاور قفلدار) VH-06 ST
780 6 3.96 series (پاور قفلدار) VH-06 RA
420 6 3.96 series (پاور قفلدار) VH-06 female
770 7 3.96 series (پاور قفلدار) VH-07 ST
910 7 3.96 series (پاور قفلدار) VH-07 RA
490 7 3.96 series (پاور قفلدار) VH-07 female
880 8 3.96 series (پاور قفلدار) VH-08 ST
1040 8 3.96 series (پاور قفلدار) VH-08 RA
560 8 3.96 series (پاور قفلدار) VH-08 female
990 9 3.96 series (پاور قفلدار) VH-09 ST
1170 9 3.96 series (پاور قفلدار) VH-09 RA
630 9 3.96 series (پاور قفلدار) VH-09 female
1100 10 3.96 series (پاور قفلدار) VH-10 ST
1300 10 3.96 series (پاور قفلدار) VH-10 RA
700 10 3.96 series (پاور قفلدار) VH-10 female
1320 12 3.96 series (پاور قفلدار) VH-12 ST
1560 12 3.96 series (پاور قفلدار) VH-12 RA
840 12 3.96 series (پاور قفلدار) VH-12 female

Contact Us:

Manager:

R.Sedghitabar

Tel:

66735682 - 66757284

Fax:

66735682

Cell Phone:

09120316102

Email:

AsAelec@yahoo.com

WebSite:

www.AsA-elec.com

Instant Chat:

QQ Skype WeChat

FaceBook GooglePlus Linkdin Telegram Instagram