واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

250 3.96 series (پاور قفلدار) VH-Terminal
400 2 3.96 series (پاور قفلدار) VH-02 ST _کانکتور پاور قفلدار
500 2 3.96 series (پاور قفلدار) VH-02 RA
200 2 3.96 series (پاور قفلدار) VH-02 female
600 3 3.96 series (پاور قفلدار) VH-03 ST
750 3 3.96 series (پاور قفلدار) VH-03 RA
300 3 3.96 series (پاور قفلدار) VH-03 female
800 4 3.96 series (پاور قفلدار) VH-04 ST
1000 4 3.96 series (پاور قفلدار) VH-04 RA
400 4 3.96 series (پاور قفلدار) VH-04 female
1000 5 3.96 series (پاور قفلدار) VH-05 ST
1250 5 3.96 series (پاور قفلدار) VH-05 RA
500 5 3.96 series (پاور قفلدار) VH-05 female
1200 6 3.96 series (پاور قفلدار) VH-06 ST
1500 6 3.96 series (پاور قفلدار) VH-06 RA
600 6 3.96 series (پاور قفلدار) VH-06 female
1400 7 3.96 series (پاور قفلدار) VH-07 ST
1750 7 3.96 series (پاور قفلدار) VH-07 RA
700 7 3.96 series (پاور قفلدار) VH-07 female
1600 8 3.96 series (پاور قفلدار) VH-08 ST
2000 8 3.96 series (پاور قفلدار) VH-08 RA
800 8 3.96 series (پاور قفلدار) VH-08 female
1800 9 3.96 series (پاور قفلدار) VH-09 ST
2250 9 3.96 series (پاور قفلدار) VH-09 RA
900 9 3.96 series (پاور قفلدار) VH-09 female
2000 10 3.96 series (پاور قفلدار) VH-10 ST
3500 10 3.96 series (پاور قفلدار) VH-10 RA
1100 10 3.96 series (پاور قفلدار) VH-10 female
2400 12 3.96 series (پاور قفلدار) VH-12 ST
3000 12 3.96 series (پاور قفلدار) VH-12 RA
1200 12 3.96 series (پاور قفلدار) VH-12 female

Contact Us:

Manager:

R.Sedghitabar

Tel:

66735682 - 66757284

Fax:

66735682

Cell Phone:

09120316102

Email:

AsAelec@yahoo.com

WebSite:

www.AsA-elec.com

Instant Chat:

QQ Skype WeChat

FaceBook GooglePlus Linkdin Telegram Instagram