واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

1400 6 Box header 2.54mm- 06 ST باکس هدر Box header 2.54mm- 06 ST باکس هدر
1600 6 Box header 2.54mm- 06 RA Box header 2.54mm- 06 RA
6 Box header 2.00 mm- 06 ST Box header 2.00 mm- 06 ST
6 Box header 2.00 mm- 06 RA Box header 2.00 mm- 06 RA
8 Box header 2.00 mm- 08 ST Box header 2.00 mm- 08 ST
8 Box header 2.00 mm- 08 RA Box header 2.00 mm- 08 RA
1750 8 Box header 2.54mm- 08 ST Box header 2.54mm- 08 ST
8 Box header 2.54mm- 08 RA Box header 2.54mm- 08 RA
13000 08 Box header 1.27mm- 08 SMT Box header 1.27mm- 08 SMT
10 Box header 1.27mm- 10 ST Box header 1.27mm- 10 ST
10 Box header 1.27mm- 10 RA Box header 1.27mm- 10 RA
15000 10 Box header 1.27mm- 10 SMT Box header 1.27mm- 10 SMT
1300 10 Box header 2.54mm- 10 ST Box header 2.54mm- 10 ST
1200 10 Box header 2.54mm- 10 RA Box header 2.54mm- 10 RA
4500 10 Box header 2.00 mm- 10 ST Box header 2.00 mm- 10 ST
4500 10 Box header 2.00 mm- 10 RA Box header 2.00 mm- 10 RA
5000 12 Box header 2.00 mm- 14 ST Box header 2.00 mm- 14 ST
5000 12 Box header 2.00 mm- 14 RA Box header 2.00 mm- 14 RA
12 Box header 2.54mm- 12 ST Box header 2.54mm- 12 ST
12 Box header 2.54mm- 12 RA Box header 2.54mm- 12 RA
16000 12 Box header 1.27mm- 12 SMT Box header 1.27mm- 12 SMT
14 Box header 1.27mm- 14 ST Box header 1.27mm- 14 ST
14 Box header 1.27mm- 14 RA Box header 1.27mm- 14 RA
18000 14 Box header 1.27mm- 14 SMT Box header 1.27mm- 14 SMT
850 14 Box header 2.54mm- 14 ST Box header 2.54mm- 14 ST
950 14 Box header 2.54mm- 14 RA Box header 2.54mm- 14 RA
1000 16 Box header 2.54mm- 16 ST Box header 2.54mm- 16 ST
1800 16 Box header 2.54mm- 16 RA Box header 2.54mm- 16 RA
5500 16 Box header 2.00 mm- 16 ST Box header 2.00 mm- 16 ST
5500 16 Box header 2.00 mm- 16 RA Box header 2.00 mm- 16 RA
16 Box header 1.27mm- 16 ST Box header 1.27mm- 16 ST
16 Box header 1.27mm- 16 RA Box header 1.27mm- 16 RA
20000 16 Box header 1.27mm- 16 SMT Box header 1.27mm- 16 SMT
20 Box header 1.27mm- 20 ST Box header 1.27mm- 20 ST
20 Box header 1.27mm- 20 RA Box header 1.27mm- 20 RA
22000 20 Box header 1.27mm- 20 SMT Box header 1.27mm- 20 SMT
6000 20 Box header 2.00 mm- 20 ST Box header 2.00 mm- 20 ST
6000 20 Box header 2.00 mm- 20 RA Box header 2.00 mm- 20 RA
2200 20 Box header 2.54mm- 20 ST Box header 2.54mm- 20 ST
2300 20 Box header 2.54mm- 20 RA Box header 2.54mm- 20 RA
2500 24 Box header 2.54mm- 24 ST Box header 2.54mm- 24 ST
24 Box header 2.54mm- 24 RA Box header 2.54mm- 24 RA
23000 24 Box header 1.27mm- 24 SMT Box header 1.27mm- 24 SMT
26 Box header 1.27mm- 26 ST Box header 1.27mm- 26 ST
26 Box header 1.27mm- 26 RA Box header 1.27mm- 26 RA
23500 26 Box header 1.27mm- 26 SMT Box header 1.27mm- 26 SMT
2600 26 Box header 2.54mm- 26 ST Box header 2.54mm- 26 ST
2700 26 Box header 2.54mm- 26 RA Box header 2.54mm- 26 RA
6500 26 Box header 2.00 mm- 26 ST Box header 2.00 mm- 26 ST
6500 26 Box header 2.00 mm- 26 RA Box header 2.00 mm- 26 RA
7000 30 Box header 2.00 mm- 30 ST Box header 2.00 mm- 30 ST
7000 30 Box header 2.00 mm- 30 RA Box header 2.00 mm- 30 RA
30 Box header 2.54mm- 30 ST Box header 2.54mm- 30 ST
3300 30 Box header 2.54mm- 30 RA Box header 2.54mm- 30 RA
25000 30 Box header 1.27mm- 30 SMT Box header 1.27mm- 30 SMT
34 Box header 1.27mm- 34 ST Box header 1.27mm- 34 ST
34 Box header 1.27mm- 34 RA Box header 1.27mm- 34 RA
26000 34 Box header 1.27mm- 34 SMT Box header 1.27mm- 34 SMT
3400 34 Box header 2.54mm- 34 ST Box header 2.54mm- 34 ST
34 Box header 2.54mm- 34 RA Box header 2.54mm- 34 RA
7500 34 Box header 2.00 mm- 34 ST Box header 2.00 mm- 34 ST
7500 34 Box header 2.00 mm- 34 RA Box header 2.00 mm- 34 RA
8000 40 Box header 2.00 mm- 40 ST Box header 2.00 mm- 40 ST
8000 40 Box header 2.00 mm- 40 RA Box header 2.00 mm- 40 RA
3600 40 Box header 2.54mm- 40 ST Box header 2.54mm- 40 ST
3700 40 Box header 2.54mm- 40 RA Box header 2.54mm- 40 RA
40 Box header 1.27mm- 40 ST Box header 1.27mm- 40 ST
40 Box header 1.27mm- 40 RA Box header 1.27mm- 40 RA
27000 40 Box header 1.27mm- 40 SMT Box header 1.27mm- 40 SMT
28000 44 Box header 1.27mm- 44 SMT Box header 1.27mm- 44 SMT
9000 44 Box header 2.00 mm- 44 ST Box header 2.00 mm- 44 ST
9000 44 Box header 2.00 mm- 44 RA Box header 2.00 mm- 44 RA
10000 50 Box header 2.00 mm- 50 ST Box header 2.00 mm- 50 ST
11000 50 Box header 2.00 mm- 50 RA Box header 2.00 mm- 50 RA
3900 50 Box header 2.54mm- 50 ST Box header 2.54mm- 50 ST
4000 50 Box header 2.54mm- 50 RA Box header 2.54mm- 50 RA
50 Box header 1.27mm- 50 ST Box header 1.27mm- 50 ST
50 Box header 1.27mm- 50 RA Box header 1.27mm- 50 RA
29000 50 Box header 1.27mm- 50 SMT Box header 1.27mm- 50 SMT
4200 60 Box header 2.54mm- 60 ST Box header 2.54mm- 60 ST
4300 60 Box header 2.54mm- 60 RA Box header 2.54mm- 60 RA
4500 64 Box header 2.54mm- 64 ST Box header 2.54mm- 64 ST
64 Box header 2.54mm- 64 RA Box header 2.54mm- 64 RA

Contact Us:

Manager:

R.Sedghitabar

Tel:

66735682 - 66757284

Fax:

66735682

Cell Phone:

09120316102

Email:

AsAelec@yahoo.com

WebSite:

www.AsA-elec.com

Instant Chat:

QQ Skype WeChat

FaceBook GooglePlus Linkdin Telegram Instagram