واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

260 Terminal JAE (پین کانکتور JAE) Terminal JAE (پین کانکتور JAE)
600 2 2.5mm series - نرصاف آیفونی JAE-02 st JAE-02 st
300 2 2.5mm series JAE-02 female - ماده آیفونی  JAE-02 female - ماده آیفونی
900 3 2.5mm series JAE-03 st JAE-03 st
450 3 2.5mm series JAE-03 female JAE-03 female
1200 4 2.5mm series JAE-04 st JAE-04 st
600 4 2.5mm series JAE-04 female JAE-04 female
1500 5 2.5mm series JAE-05 st JAE-05 st
750 5 2.5mm series JAE-05 female JAE-05 female
6 2.5mm series JAE-06 st JAE-06 st
900 6 2.5mm series JAE-06 female JAE-06 female

Contact Us:

Manager:

R.Sedghitabar

Tel:

66735682 - 66757284

Fax:

66735682

Cell Phone:

09120316102

Email:

AsAelec@yahoo.com

WebSite:

www.AsA-elec.com

Instant Chat:

QQ Skype WeChat

FaceBook GooglePlus Linkdin Telegram Instagram