واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

1000 02 With 20cm wire ZH 1.5mm- 02 Female(سیمدار)
1500 03 With 20cm wire ZH 1.5mm- 03 Female(سیمدار)
2000 04 With 20cm wire ZH 1.5mm- 04 Female(سیمدار)
2500 05 With 20cm wire ZH 1.5mm- 05 Female(سیمدار)
3000 06 With 20cm wire ZH 1.5mm- 06 Female(سیمدار)
3500 07 With 20cm wire ZH 1.5mm- 07 Female(سیمدار)
4000 08 With 20cm wire ZH 1.5mm- 08 Female(سیمدار)
4500 09 With 20cm wire ZH 1.5mm- 09 Female(سیمدار)
5000 10 With 20cm wire ZH 1.5mm- 10 Female(سیمدار)
6000 12 With 20cm wire ZH 1.5mm- 12 Female(سیمدار)

Contact Us:

Manager:

R.Sedghitabar

Tel:

66735682 - 66757284

Fax:

66735682

Cell Phone:

09120316102

Email:

AsAelec@yahoo.com

WebSite:

www.AsA-elec.com

Instant Chat:

QQ Skype WeChat

FaceBook GooglePlus Linkdin Telegram Instagram